เพื่อไทยสวน จะไปลอกนโยบายคนแพ้เลือกตั้งทำไม!! 555

เพื่อไทยสวน จะไปลอกนโยบายคนแพ้เลือกตั้งทำไม!! 555

4 ความคิดเห็น

 
น้ำกรดแช่เย็น

หน้าแหกนะมะม่วงจำบ่ม ใครเขาจะไปลอกนโยบายอย่าง ไข่ชั่งกิโล16

 
willy

ขำขำ

 
big60

เจ็บใหม๊ พูดอะไรไม่คิด ก็แบบนี้แหละ

 
3 ส

ไอ่ฟัก

ขำขำ