วัฒนา เมืองสุข "สมาร์ท แปลว่า ฉลาด"

วัฒนา เมืองสุข "สมาร์ท แปลว่า ฉลาด"

“หนักแผ่นดิน”

ในโลกของการบริหารยุคใหม่ การปรับตัวและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น การเสนอให้มีการตัดงบประมาณของกองทัพลง 10% จึงเป็นเรื่องปกติ เพราะแม้แต่องค์กรที่สร้างรายได้เช่นบริษัทห้างร้านหรือธนาคารก็ยังต้องมีการปรับตัว ลดกำลังคนลงในงานบางประเภทเพื่อใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแทน 

รัฐบาลบริหารประเทศด้วยเงินที่มาจากภาษีของประชาชน จึงต้องบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ การปฏิรูปส่วนราชการซึ่งรวมถึงกองทัพด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องทำให้กับประชาชน รูปธรรมที่มองเห็นคือการลดขนาดของกองทัพ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี ลดความซ้ำซ้อนของภารกิจ ยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารเปลี่ยนมาเป็นการรับสมัครโดยมีความก้าวหน้าเป็นแรงจูงใจ 

นโยบายนี้เรียกว่า “Smart Military” คำว่าสมาร์ทแปลว่าฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกองทัพและมีบุคลากรที่ชาญฉลาดมาทำงาน จะได้ไม่ออกมาพูดจากับประชาชนที่บ่งบอกถึงสติปัญญาของผู้พูดอีก

วัฒนา เมืองสุข

เบอร์ 3 พรรคเพื่อไทย เขตบางแค

Line ID : @watana2500

19 กุมภาพันธ์ 2562

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

2 ความคิดเห็น

 
ไพร่รอนาย
 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ไอ่ทะเห้

โมโห

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0