ผมชอบคำพูดนี้ของจตุพรฯพรรคเพื่อชาติ 5 ปีที่ผ่านมานี้ทหารได้งบฯมากมาย 4 ปีต่อจากนี้ขอให้ประชาชนได้รับบ้าง แบบนี้ไม่หนักแผ่นดิน!!

ผมชอบคำพูดนี้ของจตุพรฯพรรคเพื่อชาติ 5 ปีที่ผ่านมานี้ทหารได้งบฯมากมาย 4 ปีต่อจากนี้ขอให้ประชาชนได้รับบ้าง แบบนี้ไม่หนักแผ่นดิน!!

เมื่อประกาศตนเองว่าเป็นทหารของประชาชน ก็ทำให้เมือนที่ประกาศไว้ด้วย

...

ถ้าไม่ทำตามที่ประกาศเอาไว้ ใครหนักแผ่นดิน

21

1 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่ทะเห้

โมโห