ทษช.ยื่นแก้ข้อกล่าวหา ยันเสนอชื่อตามความประสงค์ของทูลกระหม่อมฯ

ทษช.ยื่นแก้ข้อกล่าวหา ยันเสนอชื่อตามความประสงค์ของทูลกระหม่อมฯ