จะเชื่อดีไม๊น้อ!!!??? เลขาฯศาลยุติธรรม พูด ตำรวจ ทหาร ฝ่ายบริหาร ยิ่ง สั่งเราไม่ได้

จะเชื่อดีไม๊น้อ!!!??? เลขาฯศาลยุติธรรม พูด ตำรวจ ทหาร ฝ่ายบริหาร ยิ่ง สั่งเราไม่ได้

https://www.khaosod.co.th/politics/news_2948792


ศาลยุติธรรม แจงยิบ ผู้พิพากษายิงตัวเอง ลั่น “ใหญ่แค่ไหน ก็สั่งศาลไม่ได้เด็ดขาด”


เลขาฯศาลยุติธรรม เผย อธิบดีผู้พิพากษาภาค9 -หัวหน้าศาลยะลา รายงานข้อเท็จจริง เหตุ ผู้พิพากษายิงตัวเองเเล้วชงเข้าที่ประชุม ก.ต.7 ต.ค.นี้ ยืนยันหนักเเน่นการพิจารณาคดีองค์คณะผู้พิพากษาเป็นอิสระ ใหญ่ระดับไหนก็เเทรกเเซงไม่ได้

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการ ก.ต.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้พิพากษาใช้อาวุธปืน ยิงตัวเองที่ศาลจังหวัดยะลา ซึ่งมีรายงานว่าสาเหตุเกิดจากความเครียดในการพิจารณาคดี เเละมีการวิพากวิจารณ์ว่ามาจากการถูกกดดันเเทรกเเซงการพิจารณาพิพากษาคดีว่า

ขณะนี้ตนได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเหตุการณ์ผู้พิพากษายิงตัวในห้องพิจารณาที่ศาลจังหวัดยะลา จากนายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค9 และ นายอนิรุธ ใจเที่ยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา เพื่อนำไปเสนอข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการตุลาการศาลหรือ ก.ต. ในวันที่ 7 ต.ค.นี้

ก่อนนี้เพียงได้รับรายงานทางโทรศัพท์ในเบื้องต้น และตนได้รายงานไปยัง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ตามลำดับแล้ว สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เมื่อรายงานที่ประชุม ก.ต.ไปแล้ว ก็ดูว่า ก.ต.จะพิจารณาอย่างไร ซึ่งขณะนี้ตนได้เตรียมรายละเอียด เช่นคำแถลงการณ์ต่างๆของผู้พิพากษาคนดังกล่าวเพื่ออธิบายแก่ก.ต.แล้ว และต้องรับข้อมูลจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค9เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องอีกด้วย

เมื่อถามถึงเรื่องที่มีกล่าวกันว่ามีการเเทรกเเซงคดีจนเป็นสาเหตุกดดันคดี นายสราวุธ กล่าวว่า คำพิพากษาถือเป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยก่อนการอ่านคำพิพากษาได้ ไม่เช่นนั้นจะรู้ผลล่วงหน้า และเป็นวิธีปฏิบัติของศาลที่จะปรึกษาหารือกันได้

ซึ่งในกระบวนการทำงานคดีที่มีโทษสูง คดีสำคัญ กฏหมายพระธรรมนูญ มาตรา 11 (1) ให้อำนาาจ อธิบดีนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆของศาลนั้น หรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลนั้น ในข้อขัดข้องเนื่องในการปฏิบัติหน้าของผู้พิพากษา

และใน มาตรา 14 ระบุไว้ด้วยว่าให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคเป็นผู้พิพากษาในศาลที่อยู่ในเขตอำนาจด้วยผู้หนึ่ง โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง รวมทั้งได้ให้อำนาจรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคไว้ด้วยเพราะปริมาณคดีมีมาก

ดังนั้นอธิบดี จึงมีสิทธิที่จะตรวจสำนวน คำพิพากษา ถ้าเเม้ไม่ได้ขึ้นไปนั่งพิจารณาคดี ก็มีข้อแนะนำได้ หากการเขียนคำพิพากษามีจุดบกพร่อง ก็แนะนำให้แก้ไขได้ ซึ่งกฏหมายให้อำนาจไว้เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน แต่อธิบดีไม่สามารถไปก้าวก่ายการตัดสินของผู้พิพากษาได้ ไม่สามารถแทรกแซงการทำงานได้ เพราะหากผู้พิพากษาไม่เห็นตามนั้น ก็สามารถยืนยันความเห็นของตนเองได้

“ซึ่งมีตัวอย่างในคดีที่ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร ถูกฟ้องคดี 157 ท่านชีพ จุลมนต์ อดีตประธานศาลฏีกา ซึ่งเป็นอธิบดีศาลอาญาในขณะนั้นเคยมีความเห็นแตกต่างจากองค์คณะว่าควรลงโทษ แต่องค์คณะเห็นว่าควรยกฟ้อง อธิบดีจึงมีความเห็นว่าให้เอาไปทบทวน ทางองค์คณะ ยืนยันเหมือนเดิมว่ายกฟ้อง ท่าน ชีพ อธิบดีศาลอาญา ขณะนั้นจึงทำความเห็นแย้งไป สำหรับในภาค 9 มีคดีความมั่นคงจำนวนมาก การที่อธิบดี มีอำนาจตรวจสำนวนและทำความเห็นแย้งได้ จึงถือเป็นเรื่องปกติในกระบวนการทำงาน เปรียบเสมือนการตรวจให้มีความรอบคอบได้มาตรฐาน

ถ้าผู้พิพากษาที่พิจารณาสำนวนยังยืนยันคำพิพากษา ก็ต้องเป็นไปตามที่เขียนไว้อยู่เเล้ว ผมขอบอกไว้เลยในศาลใครจะมาสั่งผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะในการตัดสินคดี มันสั่งไม่ได้ นี่ไม่ใช่เรื่องอำนาจบังคับบัญชาตามลำดับชั้น ดุลพินิจของเจ้าของสำนวนจะมีความเป็นอิสระ เรื่องนี้เป็นมานานเเล้ว เเละไม่ใช่เฉพาะเรื่องภายในเท่านั้น ในทางภายนอกไม่ว่าจะเป็นฝ่าย ตำรวจ ทหาร หรือฝ่ายบริหารยิ่งสั่งเราไม่ได้” เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าว

เมื่อถามว่า เหตุผู้พิพากษายิงตัวในห้องพิจารณาโดยอ้างว่ามีเหตุจากการทำคำพิพากษาจะกระทบต่อผู้พิพากษาอื่นหรือไม่ นายสราวุธกล่าวว่า ผู้พิพากษาทั่วประเทศมีขวัญกำลังใจดีไม่มีปัญหาอะไร เรื่องอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษามีกำหนดชัดเจนในกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตนก็เป็นผู้บรรยายกฎหมายวิชาพระธรรมนูญศาลในเนติบัณฑิตยสภา ส่วนจะมีการแก้ไขกฎหมายพระธรรมนูญศาลหรือไม่ ให้รอฟังผลการประชุม ก.ต.ก่อน ตนขอย้ำว่าผู้พิพากษามีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม คือกฎหมายกำหนดระเบียบแบบในการทำงานของผู้พิพากษา เกี่ยวกับเขตอำนาจศาล การนั่งพิจารณาขององค์คณะ ขอบเขตอำนาจของตัวผู้พิพากษาคนเดียวหรือร่วมกันเป็นองค์คณะ การจ่ายสำนวน การเรียกคืนสำนวน เป็นต้น ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีนี้ น่าจะอยู่ที่ “อำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค”

ในมาตรา13 ที่ให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคมีอำนาจ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา11 ที่เป็นอำนาจของอธิบดีศาลชั้นต้น และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลด้วย เช่นมาตรา11(1) มีอำนาจในการทำความเห็นแย้งคำพิพากษาของเจ้าของสำนวนและ(4) อธิบดีผู้พิพากษาภาคมีอำนาจในการให้คำแนะนำ ผู้พิพากษาในข้อขัดข้องเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1

17 ความคิดเห็น

 
ICT

https://prachatai.com/journal/2019/10/84617?ref=internal_relate

กวีประชาไท: เรามาถึงวันนี้...กันอย่างไร?

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เมื่อระบบความ“ยุติธรรม” โดนทำลาย

กำหนดได้ ซ้าย-ขวา น่าผิดหวัง

มีอำนาจนอกระบบ ทรงพลัง

สามารถสั่ง “พิพากษา” ได้ตามใจ

เมื่อกฎหมาย กติกา ที่บังคับ

ถูกใช้กับ เฉพาะ คนชั้นไพร่

แล้วสั่งชี้ให้คดี ออกอย่างไร?

“พิพากษา” สิ้นไร้ “ยุติธรรม”

“เราทำไม ปล่อยให้มาถึงวันนี้”

เป็นวันที่ “ตุลาการ” ช่างตกต่ำ

ผู้“พิพากษา” ต้องลุกทวงความชอบธรรม

ถูกแทรงแซงครอบงำ ช้ำชอกใจ

“ร่วมคืนคำพิพากษา ให้กับศาล

คืนความยุติธรรมให้ชาวบ้าน” ได้เลื่อมใส

ก่อนที่“ฟางเส้นสุดท้าย” จะขาดไป

เมื่อคนไทย ลุกทวงถาม ความ“ยุติธรรม”

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
บีเว่อร์

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  2
 
บีเว่อร์

.

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
markpakma

ไม่ใช่พรุ่งนี้มีคนติดเชื้อในกระแสโลหิตตายล่ะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
tongtata

หาเท่าไหร่ก็ไม่มีครับ!! . . งงงง.. งงงง..

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
หลวงพี่เตี้ย

คนดีสั่งให้คนทำไม่ดีครับ

คนดีสั่งทางวาจาอย่างลับๆด้วย

คนดีขึ้อาย

16

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  0
 
willy

ช่างคมคายนัก หลงพี่!

14

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
tongtata

. . . 24

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  2
 
หลวงพี่เตี้ย

หัวไอ้นี่เหมือนหัวดอมาก

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
willy

หัวเราะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
tongtata

14 ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยม

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
willy

R.I.P.

19

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ไพร่รอนาย

สรุปประเด็นสั้นๆจากเอกสาร25หน้าสำหรับคนขี้เกียจอ่านกรณีท่านผู้พิพากษา
-ปี61มีคดีชาวบ้านมุสลิม5คนถูกยิงตาย
-สรุปมีมุสลิมถูกฟ้อง5คน(ในภาพ)?ว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
-ผู้พิพากษาดูหลักฐานแล้วเห็นควรยกฟ้อง เพราะ
-คนที่เก็บหลักฐานเป็นกู้ภัยที่ไม่มีอำนาจ
-คดีไม่ใช่คดีความมั่นคงหรือก่อการร้าย
-ดังนั้นการใช้อำนาจขังในค่ายทีละ7วันถือว่าไม่ชอบ
-และคำให้การกับบันทึกในชั้นนี้ถือว่าไม่มีน้ำหนัก
-ตัวพยานซัดทอด? ไม่มีความน่าเชื่อถือ
-หลักฐานที่พยานอ้าง?(มือถือ)?ไม่มีดีเอ็นเอของพยาน
-และมือถือนี้ลงทะเบียนชื่อคนอื่น? ไม่ใช่ชื่อพยาน
-หลักฐานอาวุธที่พบไม่ตรงกับที่ใช้ก่อเหตุ
-สถานที่พบหลักฐานเป็นที่เปิด ใครจะเข้าไปก็ได้
-ผู้พิพากษาตัดสินใจจะยกฟ้อง? อธิบดีไม่เห็นด้วย
-อธิบดีสั่งให้ตัดสินประหาร3คน? ตลอดชีวิต2คน
-ผู้พิพากษาใส่รายละเอียดทั้งหมดใน25หน้า
-ตัดสินยกฟ้องจำเลยทั้งหมด? แล้วยิงตัวตาย

ภาคผนวก
-นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้พิพากษาถูกแทรกแซงลักษณะ?นี้
-ก่อนหน้านี้มีคดีนึงระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน
-เหตุเกิดที่ด่านตรวจ? เกิดปากเสียงกัน? ชาวบ้านขี่รถหนี
-เจ้าหน้าที่ยิงชาวบ้านตาย
-ผู้พิพากษา?จะตัดสินยกฟ้องเจ้าหน้าที่1?เพราะไม่ได้ร่วมก่อเหตุ
-ส่วนเจ้าหน้าที่2จะตัดสินจำคุกตลอดชีวิต(เพราะเป็นคนยิง)
-เจ้าหนี่ที่3จะตัดสินจำคุก15ปี? ฐานร่วมก่อเหตุ
-อธิบดีบีบให้ผู้พิพากษาแก้คำตัดสิน
-เป็นจำคุกเจ้าหน้าที่2,3 คนละ13ปี
#คณากร? #เพียรชนะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ยุติธรรมสาน

ขี้เซา

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
willy

08

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
619

การตัดสินประหารชีวิตหรือลงโทษติดคุก ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่ได้กระทำความผิด

มันจะเป็นเสมือนไฟแค้นที่เข้ารอดวันที่จะปล่อยเพื่อทำการแก้แค้น

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
ปลาไหลตัวพ่อ

"เชื่อได้ว่า...."

"เชื่อได้ว่า....."

ทำไมนึกสำนวนเด็กๆ ว่า เชื่อขนมกินได้เลยว่า.......

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0