*** ตู่ฟันธง ***

*** ตู่ฟันธง ***

30 ความคิดเห็น

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
Boulevard of Hopes

ฝ่ายประชาธิปไตยคุยกันได้ ยกเว้น ปชป 

ปชป ไม่เคยเป็นประชาธิปไตย 

 
สมิงบ้านไร่

เท่าที่ทราบมาคุณจตุพรแกอยากให้คุยกันทุกพรรคครับ

ยกเว้น พปชร. ที่มั่นใจว่าตนเองสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้

ขอบคุณสำหรับเม้นท์ครับ

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
3 ส

พรรคแมลงสาป

โมโห

 
สมิงบ้านไร่

07

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่