10 วาทะเด็ด ท่านผู้นำ [1]

รวม 10 วาทะเด็ดท่านผู้นำจากการรัฐประหารรัฐบาลพลเรือน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของประเทศไทยในเวลาต่อมา จนถึงปัจจุบัน