ไทยแลนด์ 4.0

Thailand 4.0 วิสัยทัศน์เชิงนโยบายโดยรัฐบาลท่านผู้นำ
มุ่งหวังเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ว่ากันว่า ตอนนี้เราคนไทยอยูที่ 3.0
แต่ระหว่างการเดินทาง กว่าจะไปถึง 4.0 เราเจออะไรกันบ้าง
ขอคัดมาให้ชมกันบางส่วน เอาเฉพาะที่สัมผัสได้จริง